شما اینجا هستید: صفحه اصلی انتشارات کتاب های چاپ شده

منتخب کتاب های چاپ شده

فرستادن به ایمیل چاپ

ردیف

عنوان کتاب

نام نویسنده / نویسندگان

نحوه نگارش

انتشارات

سال نشر

1

مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات

منصور فرزام

تالیف

یادواره کتاب

1390

2

مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی

رضا مسیبی بهبهانی

تالیف

آییژ نوپردازان

1390

3 اصول موازنه مواد وانرژي درمهندسي شيمي ونفت رياض خراط/ علی محبی/ محمد حسن فضائلی پور

تاليف

انتشارات دانشگاه شهيد باهنركرمان

1388

4

راهبردهاي جهاني بهينه سازي مصرف انرژي - جلد اول

محمود افشار

تاليف

كيفيت و مديريت

1388

5

راهبردهاي جهاني بهينه سازي مصرف انرژي - جلد دوم

محمود افشار تاليف

كيفيت و مديريت

1388

6

راهبردهاي جهاني بهينه سازي مصرف انرژي - جلد سوم

محمود افشار

تاليف

كيفيت و مديريت

1388

7

حل تشریحی مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB

رياض خراط/ منوچهر نیک آذر

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1388

8

ازدیاد برداشت نفت

ریاض خراط/ مسعود اسد اللهی/ مهران نعمانی

تاليف

نهر دانش

1387

9

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد اول

رياض خراط/ منوچهر نیک آذر

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1387

10

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد دوم روشهای عددی بخش اول

رياض خراط/ منوچهر نیک آذر

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1387

11

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد دوم روشهای عددی بخش دوم

رياض خراط/ منوچهر نیک آذر

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1387

12

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی و نفت

ریاض خراط

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1387

13

مفاهیم پایه ریاضیات در علوم مهندسی

غلامرضا راشد/ سعید ایزد پناه

تالیف

یغمایی- موسسه علمی پژوهشی علم معمار

1387

14

مبانی آزمونهای مهندسی مکانیک جامدات (جلد اول)

غلامرضا راشد/ عبدالمجید عبایی باقری

تالیف

یغمایی- موسسه علمی پژوهشی علم معمار

1387

15 مبانی آزمونهای مهندسی مکانیک حرارت و سیالات (جلد دوم) غلامرضا راشد/ عبدالمجید عبایی باقری

تالیف

یغمایی- موسسه علمی پژوهشی علم معمار

1387

16

کدام واژه ؟ (فرهنگ واژه های مشابه) راهنمای کاربرد و معنای واژه های رایج

عزیز اله بهپور/ ابوالقاسم آوند

تالیف

رهنما

1387

17

تحلیل نمودارهای تولید

محمد کمال قاسم العسکری/ علی سید مختاری

گردآوری و ترجمه

عابد

1387

18

نقش فن آوری اطلاعات (IT) در بازرگانی وجامعه

حمید رضایی

ترجمه

صفار و اشراقی

1387

19

مدل سازی در مهندسی شیمی نفت

ریاض خراط

تالیف

امیر کبیر

1386

20

تحلیل بر مسائل کاربرد ریاضیات

ریاض خراط

تالیف

امیر کبیر

1386

21

بنزین از منشا تا بازار

بهروز روزبهانی/ حامد جعفری خرم

تالیف

جهاد دانشگاهی

1386

22

ریاضیات پیشرفته برای اقتصاد (1)

فریدون اهرابی

تالیف

دانشکده امور اقتصادی

1386

23

ترجمه رسمی و متن قانون آپین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کتاب دوم در امورکیفری

عزیز اله بهپور

ترجمه

دانشگاه تهران  ناشر حقوقدان

1386

24

ترجمه رسمی و متن قانون آپین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کتاب اول در امور مدنی

عزیز اله بهپور

ترجمه

دانشگاه تهران  ناشر حقوقدان

1386

25

مکانیک مواد مهندسی

غلامرضا راشد/ عبدالمجید عبایی باقری

ترجمه

مهکامه

1386

26

حل تشریحی مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

رياض خراط/ منوچهر نیک آذر

تاليف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1385

27

روشنای فنی و تاسیسات الکتریکی

محسن تقوی فر

تالیف

صفار و اشراقی

1385

28

آزمایشگاه معماری کامپیوتر(اجزای کا مپیوتر)

اسد اله کاظمی

تالیف

صفار و اشراقی

1385

29

فولرنها (کربن 60)

بهروز روزبهانی/ پویا امیدوار

تدوین

فرزین

1384

30

مبانی الکتروشیمی و کاربردهای آ ن در صنایع

محمود پیکری/ کیانوش زرین نقش

تالیف

ارکان

1384

31

انگلیسی تخصصی مهندسی ویژه دانشجویان بازرسی فنی ،ایمنی و حفاظت فنی

عزیز اله بهپور

تالیف

آبیژ

1384

32

دین و زندگی

سید حسین ابراهیمیان

تالیف

نجم الهدی

1384

33

آزمایشهای آب

محمود پیکری/ احمد کرباسیان

تالیف

ارکان

1383

34

مکانیسم واکنشهای آلی در یک نگاه آنی

ناهید غریب ناصری

ترجمه

یاد آوره کتاب

1383

35

احتمالات و تحلیل آماری

فریدون اهرابی/ تقوی طلب

تالیف

موسسه بانکداری

1383

36

اصول ژئوفیزیک اکتشافی

محمد کمال قاسم العسکری

تالیف

آییژ

1383

37

مبانی تصفیه آب

محمود پیکری/ ارجمند مهربانی

تالیف

ارکان

1383

38

انتقال حرارت (جابجای و تشعشع)

نادر نبهانی

تاليف

صفار و اشراقی

1382

39

ابزار دقیق و کنترل فرآ یند

محسن تقوی فر

تاليف

صفار و اشراقی

1381

40

برنامه سازی کامپیوتر

نوید نیک بخش

تالیف

صفار و اشراقی

1380

41

مبانی تحلیل مدارهای الکتریکی

محسن تقوی فر

تاليف

صفار و اشراقی

1380

42

مجموعه تستهای کاردانی به کارشناسی رشته الکترونیک و قدرت

اسد اله کاظمی/ نوید نیک بخش

تدوین

صفار و اشراقی

1380

43

PLC مقدماتی

اسد اله کاظمی

تالیف

صفار

1380

44

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزشی

سید علی حدیقی

ترجمه

هوای تازه

1380

45

نقد و تحلیل تسلط اقتصاد جهانی بر تجارت ایران

حجت اله غنیمی فرد

تالیف

چاپ و نشر بازرگانی

1380

46

پژوهش عملیاتی ( 1 ‏)

فریدون اهرابی

تالیف

موسسه بانکداری

1380

47

میکرو پروسسور

فیض اله خاکپور

تالیف

ناقوس

1379

48

‏اصول بهینه یابی پویا

فریدون اهرابی/ شاکری

ترجمه

نشرنی

1378

49

انسان شناسی از دیدگاه اسلام، اگزیستانسیالیسم و اومانیزم

سید حسین ابراهیمیان

تالیف

دفتر نشر معارف اسلامی

1378

50

اصول وکاربرد دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی

اسد اله کاظمی

تالیف

صفار

1378

51

راهنمای تشریحی و مختصر شیمی مورتیمر(جلد دوم)

کرامت الله بهزادی

تالیف

مبتکران

1377

52

راهنمای تشریحی و مختصر شیمی مورتیمر(جلد اول)

کرامت الله بهزادی

تالیف

مبتکران با همکاری مهزیار

1376

53

مدیریت TQM با نگرش اسلامی

سید جلال الدین هاشمی/ عبدلکریم گیم/ محمد رضا شیشه ساز

تالیف و ترجمه

 

 

54

معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی

سید حسین ابراهیمیان

تالیف

دفتر تبلیغات اسلامی

1374